ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท คอสมิส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 40/206 หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด (กม.8) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. +662-7517893-4,+662-7409644
โทรสาร. +662-7517885
เว็บไซต์ http://www.cosmicwaterthailand.net
อีเมล์ cosmic_water@hotmail.com , info@cosmicwaterthailand.net
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท


    เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2523 ในนาม หจก. วี.เจ.วี อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อมาในปี 2542 จึงได้จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นบริษัท คอสมิค วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ - ผลิต - จำหน่าย  และติดตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบกรองน้ำอุปโภค - บริโภคทั้งในครัวเรือน  และระบบ
อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยทีมงานวิศวกร และ ฝ่ายเทคนิคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งใน
ภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในประเทศไทย และ ต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย , สิงค์โปร์ , พม่า , กัมพูชา , ลาว และญี่ป่น เป็นต้น  โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์
ของทางบริษัทฯ จำแนกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

งานผลิิตเครื่องกรองขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน
งานผลิตเครื่องกรองขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ สำหรับที่พักอาศัย และ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ใหญ่
งานผลิตเครื่องกรองระบบ REVERSE OSMOSIS (RO.)
งานผลิตเครื่องกรองระบบ Ultra filtration (U.F.)
งานผลิตเครื่องกรอง BAG FILTER & CARTRIDGE FILTER
งานผลิตเครื่องกรอง BACTERIA FILTER
งานผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV.) และระบบโอโซน
งานผลิตเครื่องล้างถัง , เครื่องล้างขวด , เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม
งานออกแบบและผลิตพิเศษ หรือ ผลิตตามแบบของลูกค้า เช่น เครื่องกลั่นฯ , ถังหุ้มฉนวน ฯลฯ
งานติดตั้งและ SERVICE ระบบต่างๆ

          

 

 

 
เลือกเมนูย่อย
ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
40/206 หมู่ที่.10 ถนนบางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. : +662-7517893-4,+662-7409644
โทรสาร. : +662-7517885
อีเมล์ : info@cosmicwaterthailand.net
เว็บไซต์ : www.cosmicwaterthailand.net
แผนที่บริษัท
 
Copyright 2012 © Cosmic Water(Thailand) Co.,Ltd. All Right Reserveds.